Υπάρχουν κάποιες αυστηρές αρχές, οι οποίες καθοδηγούν τους ανθρώπους στην εσωτερική διακόσμηση, για να εξασφαλίζεται