Διαγωνισμός 2023 | Επιβεβαίωση παραλαβής περιοδικού