Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής
Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία της φόρμας και πατήστε αποστολή. Στο πεδίο Ημερομηνία Γάμου, αν δεν έχετε ορίσει την ακριβή ημερομηνία του γάμου σας, γράψτε τον μήνα που προγραμματίζετε να πραγματοποιηθεί ο γάμος. ( π.χ. Σεπτέμβριος2022 ). Η ημερομηνία του γάμου σας, θα πρέπει να είναι ανάμεσα στο διάστημα από 14/2/2022 έως 31/12/2022
Κλήρωση – Δώρα – Τρόπος Συμμετοχής - Όροι συμμετοχής στην κλήρωση :

Η επιχείρηση SOPadv - Κουσουρής Κωνσταντίνος με έδρα την Θεσσαλονίκη – Αναγεννήσεως 19, ΤΚ 54627, τηλ. 2310253111 που είναι κάτοχος της ιστοσελίδας (site) : www.sopadv.gr με e-mail : info@sopadv.gr και εκδίδει το ετήσιο περιοδικό «Προτάσεις Γάμου», στο πλαίσιο της νέας ετήσιας έκδοσης του περιοδικού για το 2022 διοργανώνει κλήρωση της οποίας το περιεχόμενο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.protaseisgamou.gr και στην οποία κλήρωση, οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι όλοι όσοι αναλυτικά ορίζονται παρακάτω.

• Δικαίωμα συμμετοχής & Εξαιρέσεις.
Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλαταζευγάρια τα οποία θα τελέσουν αποδεδειγμένα τονπολιτικό ή θρησκευτικό γάμο τους, στις Περιφέρειες, της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας,ή αποδεδειγμένα, με δημόσιο έγγραφο, ένα τουλάχιστον εκ των δύο ατόμων του ζευγαριού, είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις ανωτέρω περιφέρειες, όμως ο γάμος του θα τελεστεί σε άλλη περιφέρεια, εκτός των ανωτέρω.Ο γάμος πρέπει να τελεστεί μέσα στο χρονικό διάστημα από 14 Φεβρουαρίου 2022 μέχρι το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022και η συμμετοχή τους ολοκληρώνετε εφόσον ακολουθήσουν την διαδικασία,όπως αυτή αναλύεται κατωτέρω.
Το κάθε Ζευγάρι συμμετέχει στον Διαγωνισμό/Κλήρωση με μία Συμμετοχή, στην οποία θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία και των δύο ατόμων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοικοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ηεπιχείρηση βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων της καθώς και στο πλαίσιο του εκάστοτε διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια επιχείρηση να ακυρώσει τη συμμετοχή τους από τον διαγωνισμό/κλήρωση. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού/κλήρωσης, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της διοργανώτριας εταιρίας. Διαφορετικά η επιχείρηση κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής :
1.- Όλοι οι υπάλληλοι και οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας έως 2ου βαθμού του ιδιοκτήτης της SOPadv.
2.- Όλες οι διαφημιζόμενες επιχειρήσεις στο περιοδικό ‘’Προτάσεις Γάμου’’ και οι υπάλληλοι τους.
3.- Όλοι οι χορηγοί και οι υπάλληλοι τους.

Διάρκεια του διαγωνισμού/κλήρωσης :
Ορίζετε με τις ακόλουθες ημερομηνίες έναρξης και λήξης.
Η ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού είναι η Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2021 και η ημερομηνία λήξης είναι η (Νέα ημερομηνία 4 Ιουλίου 2022) στις 17:00 μ.μ. με βάση τις προϋποθέσεις και ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της συμμετοχής τους, όπως αυτοί ορίζονται παρακάτω.

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής:
Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τα Ζευγάρια και την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό/Κλήρωση είναι οι εξής :
Α. Να τελέσουν τον γάμο τους (Θρησκευτικό ή Πολιτικό) μέσα στο χρονικό διάστημα, από την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 έως και το Σάββατο 31/12/2022στις Περιφέρειες, της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας ή αποδεδειγμένα, με δημόσιο έγγραφο, ένα τουλάχιστον εκ των δύο ατόμων του ζευγαριού, είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις ανωτέρω περιφέρειες, όμως ο γάμος του θα τελεστεί σε άλλη περιφέρεια, εκτός των ανωτέρω
Β. Να δηλώσουν ηλεκτρονικά την συμμετοχή τουςσυμπληρώνοντας την σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.protaseisgamou.gr/diagonismos2022 .
Γ. Να έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή VIBER σε smartphone, τον τηλεφωνικό αριθμό του οποίου θα πρέπει δηλώσουν στην διαδικασία δήλωσης της συμμετοχής τους.
Δ. Να αποκτήσουν την ετήσια έκδοση του περιοδικού «Προτάσεις Γάμου» του 2022 και να ολοκληρώσουν την διαδικασία συμμετοχής στέλνοντας 2 φωτογραφίες από το περιοδικό μέσω VIBER.

Επίσημη Ενημέρωση : Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

 Για την διευκόλυνση των   ζευγαριών τα οποία  δήλωσαν την συμμετοχή τους αλλά δεν την ολοκλήρωσαν μέχρι σήμερα   Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 ( στέλνοντας τις απαραίτητες 2 φωτογραφίες από το τεύχος μέσω viber )  μπορούν να χρησιμοποιήσουν και την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού : https://www.protaseisgamou.gr/issue-2022/  και να ολοκληρώσουν την συμμετοχή τους στέλνοντας τις 2 απαραίτητες φωτογραφίες από το περιοδικό, μέσω viber στο 6937026914 / Pr.Gamou (απαραίτητα την σελίδα 13 του περιοδικού - όπου αναφέρεται ο διαγωνισμός - και  μια σελίδα της επιλογής τους )

Απόκτηση - Παραλαβή του περιοδικού
Το νέο τεύχος του περιοδικού, κυκλοφορεί την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου του 2022 και τα ζευγάρια θα μπορούν να το αποκτήσουν, με δύο (2)τρόπους :
Α. Να το αγοράσουν από τα σημεία πώλησης με τιμή 7,00 Ευρώ ή
Β. Να το παραλαμβάνουν δωρεάν, από συγκεκριμένα σημεία δωρεάν διανομήςστην Β. Ελλάδα και την Θεσσαλία.
Τα σημεία δωρεάν διανομής, είναι περισσότερα από 60 σημεία - καταστήματα στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Β. Ελλάδας & της Θεσσαλίας. Τα σημεία - καταστήματα θα γνωστοποιηθούν στους συμμετέχοντες, την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2022, καθώς θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του περιοδικού, www.protaseisgamou.gr/diagonismos2022 στο πεδίο «Σημεία Παραλαβής».

Διαδικασία & Ολοκλήρωση Συμμετοχής.
Η διαδικασία συμμετοχής ολοκληρώνετε σε 2 βήματα , τα οποία είναι τα παρακάτω:
Βήμα 1ο. Δήλωση Συμμετοχής
Τα συμμετέχοντα Ζευγάρια, πρέπει αρχικά να συμπληρώσουν την Φόρμα Δήλωση Συμμετοχής την οποία μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.protaseisgamou.gr/diagonismos2022 . Με την είσοδο στην ιστοσελίδα, επιλέγουν το πεδίο Φόρμα Δήλωση Συμμετοχής, συμπληρώνουν υποχρεωτικά όλα τα πεδία τις φόρμας, αποδέχονται τους όρους συμμετοχής και την αποστέλλουν.
Σε διάστημα έως 3 εργάσιμες ημέρες, λαμβάνουν ένα SMSεπιβεβαίωσηςστο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει,από το Pr.Gamou

Βήμα 2. Ολοκλήρωση Συμμετοχής
Εφόσον λάβουν το SMS επιβεβαίωσης, τα συμμετέχοντα Ζευγάρια, πρέπει να βγάλουν 2 φωτογραφίες από το περιοδικό με το κινητό τους και να τις στείλουν μέσω της εφαρμογής VIBER, στο λογαριασμό του περιοδικού ProtaseisGamou /6937026914.
Οι φωτογραφίες που θα σταλούν, πρέπει να είναι οι παρακάτω:
1. Η 1η φωτογραφία, είναι απαραίτητα η σελίδα μέσα στο περιοδικό, η οποία αναφέρετε στον διαγωνισμό.
2. Η δεύτερη φωτογραφία μπορεί είναι, μια οποιαδήποτε σελίδα - δικής τους επιλογής - από όλες τις σελίδες του περιοδικού.
Με την αποστολή των φωτογραφιών, ολοκληρώνεται η διαδικασία της συμμετοχής και λαμβάνουν εντός 3 εργάσιμων ημερών την σχετική επιβεβαίωση, με SMS από το Pr.Gamou στο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει ή με μήνυμα στο VIBER από τον λογαριασμό του περιοδικού ProtaseisGamou /6937026914.Σε κάθε περίπτωση πρέπει να κρατήσουν το μήνυμα στο τηλέφωνο τους μέχρι την ημερομηνία παράδοσης των δώρων στους νικητές.

Επίσημη Ενημέρωση : Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

 Για την διευκόλυνση των   ζευγαριών τα οποία  δήλωσαν την συμμετοχή τους αλλά δεν την ολοκλήρωσαν μέχρι σήμερα   Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 ( στέλνοντας τις απαραίτητες 2 φωτογραφίες από το τεύχος μέσω viber )  μπορούν να χρησιμοποιήσουν και την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού : https://www.protaseisgamou.gr/issue-2022/  και να ολοκληρώσουν την συμμετοχή τους στέλνοντας τις 2 απαραίτητες φωτογραφίες από το περιοδικό, μέσω viber στο 6937026914 / Pr.Gamou (απαραίτητα την σελίδα 13 του περιοδικού - όπου αναφέρεται ο διαγωνισμός - και  μια σελίδα της επιλογής τους )

Που και πότε θα γίνει η κλήρωση:
Η κλήρωση θα γίνει στο γραφείο της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης κ. Σταματία Μ. Μαθιουδάκη, οδός Φράγκων αριθμός 12, 6ος όροφοςή στη νόμιμη αναπληρώτρια αυτής, την (Νέα ημερομηνία Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022) και ώρα 18:00 μ.μ.

Πως θα γίνει κλήρωση & ποιοι θα είναι παρόντες:
Η κλήρωση θα γίνει με κληρωτίδα, στην οποία θα συμπεριληφθούν όλοι οι αριθμοί τηλεφώνου και τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων μελλονύμφων ζευγαριών, τα οποία θα έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία συμμετοχής με την αποστολή των φωτογραφιών, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Σταματίας Μαθιουδάκη με την παρουσία και του νομικού συμβούλου της επιχείρησης κ. Παύλου Ι. Καρκάλη, Αγίας Σοφίας 38, Θεσσαλονίκη και των εκπροσώπων της SOPadv, των Χορηγών του διαγωνισμού και με την φυσική παρουσία έως πέντε (5) συμμετεχόντων μελλονύμφων ζευγαριών - κατά προτεραιότητα - οι οποίοι θα δηλώσουν ότι επιθυμούν να παραστούν και εφόσον αυτό θα επιτρέπεται από τους ισχύοντες Υγειονομικούς Κανόνες. Όλη η διαδικασία θα βιντεοσκοπηθεί και θα προβληθεί ζωντανά στα socialmedia του περιοδικού και τοvideo από την κλήρωση, θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του περιοδικού.

Επιλαχόντες νικητές :
Θα αναδειχθούν αρχικά οι 4 Νικητές - Ζευγάρια.
Θα ακολουθήσουν οι ανάλογοι 4 Επιλαχόντες - Ζευγάρια - με την ίδια σειρά που θα έχουν αναδειχθεί οι πρώτοι νικητές. Στην περίπτωση που ένα ή παραπάνω Ζευγάρια από τους μεγάλους νικητές δεν πληρούν τους όρους ή δεν επιθυμούν για οποιονδήποτε λόγο να παραλάβουν το δώρο τους, αυτό θα κατοχυρώνεται στον αντίστοιχο επιλαχόντα - Ζευγάρι.

Η ανακοίνωση – δημοσίευση των τυχερών:
Σε όλα τα μέσα της SOPadv ( ιστοσελίδες &socialmedia ) και θα αποσταλεί Δελτίο Τύπου στα μέσα ενημέρωσης.

Ειδοποίηση νικητών:
Θα γίνει άμεσα, με την ολοκλήρωση της ανάδειξης των νικητών, αρχικά με αποστολή μηνύματοςμε SMS από το Pr.Gamou στο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει, με μήνυμα στο VIBER από τον λογαριασμό του περιοδικούProtaseisGamou /6937026914, με αποστολή e-mail και θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία.

Απονομή δώρων:
Η απονομή των δώρων θα γίνει στα γραφεία της SOPadv την (Νέα ημερομηνία 18 Ιουλίου 2022) και ώρα 18:00 μ.μ.με την παρουσία των χορηγών, των εκπροσώπων της SOPadv και του νομικού συμβούλου της επιχείρησης κ. Παύλου Ι. Καρκάλη. Οι νικητές των δώρων θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό έγγραφο για την τέλεση του γάμου τους (άδεια ή αναγγελία γάμουή ληξιαρχική πράξη γάμου) μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από τους όρους του διαγωνισμού και με την παραλαβή του δώρου, αποδέχονταιρητά την δημοσίευση των στοιχείων τους, καθώς και φωτογραφιών από την απονομή των δώρων.
Κάθε νικητής - Ζευγάρι - πρέπει να παραλάβει το δώρο του το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία απονομής, διαφορετικά και μετά την πάροδο του εν λόγω χρόνου θα παραδοθεί στο επιλαχόντα αυτού. Το 3ο και το 4ο από τα δώρα της κλήρωσης, τα οποία αφορούν διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, θα πρέπει να τα παραλάβουν και μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα του ενός (1) μήνα, να συμφωνηθεί με τον κάθε χορηγό και με τα ξενοδοχεία, με βάση την διαθεσιμότητα τους, το ακριβές χρονικό διάστημα της παραμονής, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2022.
Ο εκάστοτε νικητής- Ζευγάρι, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους : (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη στο εύλογο διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των νικητών και (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ή βρεθεί καθυστερημένα.
Η διοργανώτρια επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκεια του διαγωνισμού/κλήρωσης, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει τον διαγωνισμό/κλήρωση.


Δώρα και Χορηγοί :

1o Δώρο - Αξίας 2.200€. Προσφορά από τα καταστήματα επίπλων «ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ»
Σετ (2) καναπέδων Plaisir - 213 x 80 cm& 176 x 80. Πρωτότυπο set καναπέδων σε vintage στυλ, με αναπαυτικό κάθισμα, επένδυση από ανθρακίecopelle και καπιτονέ ύφασμα σε navy απόχρωση.

2o Δώρο - Αξίας 1.390€. Προσφορά από το περιοδικό «Προτάσεις Γάμου»
Έναηλεκτρικόscooter - Swuity em1 boost 240w full extra τηςεταιρείας Electric Moto

3o Δώρο - Αξίας 1.000€. Προσφορά από την εταιρεία «PRIVEEEVENTS»
Ένα 4ήμερογια 2 άτομα, σε σουίτα του ξενοδοχείου «PRIVEESANTORINI», το οποίο περιλαμβάνει, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό.

4o Δώρο - Αξίας 1.000€.Προσφορά από τοwww.gamosorganosi.gr
Ένα 6ήμερο για 2 άτομα στο 5 αστέρων ξενοδοχείο «MOUZAKIPALLAS» το οποίο περιλαμβάνει:
5 διανυκτερεύσεις με πρωινό και βραδινό
Jacuzzi για 2 άτομα
2 Full Body Relax massage 50’
2 Θεραπείες προσώπου
2 Σοκολατοθεραπείες
Ελεύθερη χρήση σάουνας και γυμναστηρίου καθώς και ελεύθερη πρόσβαση στο internet.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. Στα πλαίσια της εκάστοτε ενέργειας η Διοργανώτρια επιχείρηση, SOPadv - Κουσουρής Κωνσταντίνος θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα όλων των συμμετεχόντων Ζευγαριών, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω (Ονόματα, Επώνυμα, Ημερομηνία Γάμου, Τηλέφωνο, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο/email), τα οποία θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του διαγωνισμού/κλήρωσης. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν τα Συμμετέχοντα Ζευγάρια, θα αποθηκεύονται και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του διαγωνισμού/κλήρωσης και παράλληλα η προώθηση των υπηρεσιών της διοργανώτριας επιχείρησης. Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό/κλήρωση,την συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής Φόρμας Δήλωσης Συμμετοχής και με την αποδοχή των όρων συμμετοχής με την έγγραφη δήλωση συμμετοχής το συμμετέχωνζευγάρι -αποδέχεται εγγράφως και όλους τους όρους αυτής και συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού/κλήρωσης. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των συμμετεχόντωνΖευγαριώνθα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν 3 μήνες μετά τη λήξη του Διαγωνισμού/κλήρωσης και την απονομή των δώρων στους μεγάλους νικητές, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων Ζευγαριών στον Διαγωνισμό/κλήρωση, να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια & τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν μεταβιβάζονται ποτέ, σε κανέναν τρίτο και για κανέναν λόγο.
2. Κάθε Συμμετέχων Ζευγάριέχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην Διοργανώτρια εταιρεία, είτε μέσω τηλεφώνου στο 2310253111, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@sopadv.gr .Υπεύθυνος δε Επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου ορίζεται η Διοργανώτρια επιχείρηση και το κάθε συμμετέχων Ζευγάρι, έχει το δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο τηλέφωνο 2106475628 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο contact@dpa.gr.