Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού “Bride to be”2024

Κλήρωση – Δώρα – Τρόπος Συμμετοχής – Όροι συμμετοχής στην κλήρωση :

Η επιχείρηση SOPadv – Κουσουρής Κωνσταντίνος με έδρα την Θεσσαλονίκη – Αναγεννήσεως 19, 1ος όροφος – ΤΚ 54627, τηλ. 2310253111, είναι κάτοχος της ιστοσελίδας (site) :  www.sopadv.gr  email : info@sopadv.gr  και εκδίδει το ετήσιο περιοδικό «Προτάσεις Γάμου». Στα πλαίσια της έκδοσης του περιοδικού για το 2024 διοργανώνει ετήσιο διαγωνισμό, του οποίου το περιεχόμενο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.protaseisgamou.gr  και συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να είναι όλοι όσοι αναλυτικά ορίζονται παρακάτω.

 

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό και την ετήσια κλήρωση έχουν όλα τα ζευγάρια τα οποία θα τελέσουν αποδεδειγμένα Θρησκευτικό ή Πολιτικό γάμο στην Ελλάδα,  μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1η  Ιανουαρίου 2024 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2024  και η συμμετοχή τους ολοκληρώνεται εφόσον ακολουθήσουν την διαδικασία εγγραφής, όπως αυτή αναλύεται παρακάτω. Η εγγραφή – δήλωση συμμετοχής – για το κάθε ζευγάρι πραγματοποιείται αποκλειστικά με τα στοιχεία επικοινωνίας της νύφης, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα στοιχεία του ζευγαριού και τα βασικά στοιχεία τέλεσης του γάμου τους. Οι συμμετέχοντες είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και  φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η επιχείρηση βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και τη νομιμότητα των στοιχείων που περιέχονται στις δηλώσεις των συμμετεχόντων της, καθώς και στο πλαίσιο του εκάστοτε διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων, παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια επιχείρηση να ακυρώσει τη συμμετοχή τους από τον διαγωνισμό/κλήρωση. Οι συμμετέχοντες με εγγραφή τους στον διαγωνισμό της SOP adv, αποδέχονται και την εγγραφή τους στις διαδικτυακές πλατφόρμες της εταιρείας www.nyfika.gr, www.ktimata.gr & www.wedding-photographers.gr. Η εγγραφή σε αυτές γίνεται από την εταιρεία για την διευκόλυνση τους στην έρευνα αγοράς για τον γάμο τους, η εταιρεία χρησιμοποιεί για την εγγραφή αποκλειστικά και μόνο τα μικρά ονόματα και το email που δηλώνουν οι συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα άμεσης απεγγραφής από τις διαδικτυακές πλατφόρμες, χωρίς να επηρεάζεται η συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού/κλήρωσης, καθώς και να μην προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας επιχείρησης, διαφορετικά η επιχείρηση κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Όλοι οι υπάλληλοι και οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας έως 2ουβαθμού του ιδιοκτήτη της SOP adv
Όλες οι διαφημιζόμενες επιχειρήσεις στο περιοδικό ‘’Προτάσεις Γάμου’’ και οι υπάλληλοι τους
Όλοι οι χορηγοί των δώρων και οι υπάλληλοι τους.

 

Διάρκεια Διαγωνισμού  (Χρονικά περιθώρια δυνατότητας εγγραφής)

Ορίζεται με τις ακόλουθες ημερομηνίες έναρξης και λήξης για την δυνατότητα εγγραφής. Η ημερομηνία έναρξης εγγραφών στον διαγωνισμό και η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής σε αυτόν, ξεκινά την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 και η ημερομηνία λήξης είναι η Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023 στις 17:00 μ.μ. , σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και ακολουθώντας τις οδηγίες όπως αυτές ορίζονται παρακάτω.

 

Διαδικασία Εγγραφής και Επιλογή Τρόπου Συμμετοχής.

Η εγγραφή στον διαγωνισμό ‘’Bride to be  2024’’ πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσα από την ιστοσελίδα του περιοδικού  www.protaseisgamou.gr/diagonismos-2024  στο πεδίο Δήλωση Συμμετοχής. Ακολουθώντας τις οδηγίες οι συμμετέχοντες, συμπληρώνουν πλήρως την σχετική Φόρμα και  επιλέγουν τον τρόπο συμμετοχής. Η συμμετοχή είναι έγκυρη εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, όπως περιγράφεται παρακάτω :

 1. Αρχικά συμπληρώνουν τα δύο βασικά πεδία με  τα στοιχεία επικοινωνίας της Νύφης – email & κινητό – τα αποστέλλουν και λαμβάνουν άμεσα, ένα Κωδικό  Επιβεβαίωσης με sms.
 2. Τοποθετούν τον Κωδικό Επιβεβαίωσης στο ανάλογο πεδίο και αυτόματα ανοίγει η Φόρμα Εγγραφής – Δήλωση Συμμετοχής όπου συμπληρώνουν τα υπόλοιπα στοιχεία του ζευγαριού και τις απαραίτητες πληροφορίες για τον γάμο τους.
 3. Επιλέγουν τον τρόπο συμμετοχής στον διαγωνισμό, ανάμεσα στους τρείς (3) διαθέσιμους  (Free – Basic- Plus) όπως αυτοί αναλύονται παρακάτω :

 

Συμμετοχή Free:    Αξία συμμετοχής    0,00 €

Περιλαμβάνει για τους συμμετέχοντες:

 • Μια (1) συμμετοχή στην μεγάλη ετήσια κλήρωση με ένα (1) Μοναδικό Κωδικό Συμμετοχής τον οποίο παίρνουν  άμεσα με email.

 

Συμμετοχή Basic:   Αξία συμμετοχής    9,90 €

Περιλαμβάνει για τους συμμετέχοντες:

 • Πέντε (5) συμμετοχές στην μεγάλη ετήσια κλήρωση με πέντε (5) Μοναδικούς Κωδικούς Συμμετοχής τους οποίους παίρνουν άμεσα με email.
 • Παραλαμβάνουν ταχυδρομικά χωρίς έξοδα αποστολής εντός Ελλάδος* το νέο τεύχος του πανελλαδικού περιοδικού ‘’Προτάσεις Γάμου’’ 2024 αξίας 9,90€  μόλις αυτό εκδοθεί.

 

Συμμετοχή Plus:   Αξία συμμετοχής   24,90 €

Περιλαμβάνει για τους συμμετέχοντες:

 • Πέντε (5) συμμετοχές στην μεγάλη ετήσια κλήρωση με πέντε (5)  Μοναδικούς Κωδικούς Συμμετοχής τους  οποίους παίρνουν άμεσα με email.
 • Παραλαμβάνουν ταχυδρομικά χωρίς έξοδα αποστολής εντός Ελλάδος* το νέο τεύχος του πανελλαδικού περιοδικού ‘’Προτάσεις Γάμου’’ 2024 αξίας 9,90€  μόλις αυτό εκδοθεί.
 • Παραλαμβάνουν σε 15 εργάσιμες ημέρες, ταχυδρομικά, χωρίς έξοδα αποστολής εντός Ελλάδος* τα 3 τελευταία τεύχη του περιοδικού ‘’Προτάσεις Γάμου’’ – Β. Ελλάδα & Θεσσαλία.

Α. Τεύχος  2023     /  Katerina Misixroni ‘’Follow me’’ / Περιεχόμενο 208  σελίδες (10,00 €)

Β. Τεύχος  2022     /  Ismini Papavlasopoulou ‘’Eyes on the stars’’ / Περιεχόμενο 230  σελίδες (7,00 €)

Γ. Τεύχος 2020-21 /  Fashion editorial by Dimitris Skoulos ‘’In the garden’’ / Περιεχόμενο 320  σελίδες (8,50 €)

 

 1. Συμφωνούν με τους όρους συμμετοχής και αποστέλλουν την Φόρμα.
 2. Εφόσον έχουν επιλέξει τρόπο συμμετοχής στον διαγωνισμό Basic ή Plus, προχωρούν στην ολοκλήρωση της παραγγελίας του/των περιοδικών, πραγματοποιώντας την πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα μέσω Pay Pal Commerce, για να ολοκληρώσουν την συμμετοχή τους.

*Όλες οι ολοκληρωμένες συμμετοχές στον διαγωνισμό ( Free, Basic, Plus ) λαμβάνουν άμεσα μήνυμα επιβεβαίωσης Sms, το οποίο  μήνυμα  επικυρώνει την συμμετοχή τους και παράλληλα τους παραπέμπει στην σελίδα με τις δωροεπιταγές και τα εκπτωτικά κουπόνια των μεγάλων Χορηγών του διαγωνισμού.

 

* Όλοι οι συμμετέχοντες κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, θα έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν επιπλέον Μοναδικούς Κωδικούς –  από αυτούς που έχουν ήδη λάβει κατά την δήλωσης συμμετοχής – εφόσον συμμετέχουν σε νέες προωθητικές ενέργειες της εταιρείας, αυξάνοντας έτσι και τις πιθανότητες να αναδειχθούν ανάμεσα στους νικητές της ετήσιας κλήρωσης.

 

* Το κάθε συμμετέχων ζευγάρι, ανεξάρτητα με τον αριθμό των Μοναδικών Κωδικών που έχει στην κατοχή του – με τους οποίους  συμμετέχει στην ετήσια κλήρωση – εφόσον κληρωθεί πάνω από μια (1) φορά, παραλαμβάνει ένα (1) δώρο, αυτό με την μεγαλύτερη αξία.

 

*Παραλαμβάνουν το/τα αντίστοιχα περιοδικά που έχουν παραγγείλει, στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τους όρους του διαγωνισμού και στον τρόπο συμμετοχής που έχουν επιλέξει.

 

*Οι αγορές του/των περιοδικών για Αποστολές εκτός Ελλάδος, επιβαρύνονται με τα ανάλογα ταχυδρομικά τέλη ανά χώρα / προορισμό, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο των ΕΛ.ΤΑ. Οι σχετικές  χρεώσεις εμφανίζονται άμεσα κατά την διαδικασία παραγγελίας.

 

Δώρα διαγωνισμού:

 

Α. Δωρεάν εκπτωτικά κουπόνια αγορών, για όλα τα ζευγάρια που δηλώνουν την συμμετοχή τους.

Όλες οι ολοκληρωμένες συμμετοχές στον διαγωνισμό λαμβάνουν ένα Sms από το ‘’Προτάσεις Γάμου’’, το οποίο τους παραπέμπει στην ιστοσελίδα του περιοδικού με Εκπτωτικά Κουπόνια για τις αγορές του γάμου τους, τα οποία είναι προσφορά των χορηγών του διαγωνισμού.

 

Β. Δώρα και Χορηγοί Ετήσιας Κλήρωσης – Συνολική Αξία Δώρων 11.164 €*

 

Χορηγός   –   Δώρο ετήσιας κλήρωσης   –   Αξία δώρου

 

 1. MΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΠΛΑ – Σετ Τραπεζαρίας – 2774 €

 

 1. RED ELEPHANT – DION TOURS – Ταξίδι 5 ημέρες στο Dubai – 1650 €

 

 1. Περιοδικό Προτάσεις Γάμου – Ηλεκτρικό Scooter της Electric Moto – 1540 €

 

 1. RED ELEPHANT – DION TOURS – Ταξίδι 3 ημέρες στη Ρώμη – 1000 €

 

 1. Gamosorganosi.gr – Ένα 6 ήμερο στο MOUZAKI PALACE – 1.000 €

 

 1. Excellent Luxury car services – Ένα 6 ήμερο στο Excellent Apartments στη Γερακινή Χαλκιδικής – 1000 €

 

 1. PRIVEE EVENTS – Ένα 3 ήμερο στη Villa Petrino στη Βουρβουρού Χαλκιδικής – 800 €

 

 1. Dexiosi.gr – Ένα 5 ήμερο – Agrili Apartments – Ακτή Ελιά στη Σιθωνία Χαλκιδικής – 500 €

 

 1. Nyfika.gr – Γαμήλιο δώρο – Μετρητά 300 €

 

 1. Ktimata.gr – Γαμήλιο δώρο – Μετρητά 300 €

 

 1. Weddingphotographers.gr – Γαμήλιο δώρο – Μετρητά 300 €

 

*Εφόσον κατά την διάρκεια του διαγωνισμού και  μέχρι την 30η  Δεκεμβρίου 2023 προστεθούν νέοι χορηγοί, μεγάλα δώρα για την ετήσια κλήρωση όπως και νέα εκπτωτικά κουπόνια,  αυτά θα ανακοινώνονται άμεσα στην ιστοσελίδα του περιοδικού και θα ενημερώνονται σχετικά όλοι όσοι  έχουν ήδη δηλώσει την συμμετοχή τους. Να σημειωθεί ότι όλα τα ανωτέρα δώρα εξειδικεύονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

 

Που, πότε και πώς θα γίνει η ετήσια κλήρωση:

Η κλήρωση θα γίνει στο γραφείο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης κ. Σταματία Μ. Μαθιουδάκη, οδός Φράγκων αριθμός 12, 6ος όροφος ή στη νόμιμη αναπληρώτρια αυτής, την Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 και ώρα 18:00 μ.μ. Η κλήρωση θα γίνει με κληρωτίδα, στην οποία θα συμπεριληφθούν όλοι οι Μοναδικοί Κωδικοί Συμμετοχής από όλα τα συμμετέχοντα ζευγάρια που θα έχουν ολοκληρώσει την συμμετοχή τους. Θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Συμβολαιογράφου Σταματίας Μαθιουδάκη με την παρουσία και του νομικού συμβούλου της επιχείρησης κ. Παύλου Ι. Καρκάλη (Αγίας Σοφίας 38, Θεσσαλονίκη) των εκπροσώπων της SOP adv και εκπροσώπων των Χορηγών του διαγωνισμού. Όλη η διαδικασία θα βιντεοσκοπηθεί και θα αναρτηθεί στα social media και στην ιστοσελίδα του περιοδικού.

Νικητές & Επιλαχόντες :

Θα αναδειχθούν αρχικά οι αντίστοιχοι Νικητές – Ζευγάρια με την σειρά που αναφέρονται τα δώρα του διαγωνισμού. Θα ακολουθήσουν οι ανάλογοι  Επιλαχόντες – Ζευγάρια –  με την ίδια σειρά που θα έχουν αναδειχθεί οι πρώτοι νικητές. Στην περίπτωση που ένα ή παραπάνω Ζευγάρια από τους μεγάλους νικητές δεν πληρούν τους όρους ή δεν επιθυμούν για οποιονδήποτε λόγο να παραλάβουν το δώρο τους, αυτό κατοχυρώνεται στο αντίστοιχο επιλαχόν– Ζευγάρι.

Ειδοποίηση νικητών:

Θα γίνει με τηλεφωνική επικοινωνία  στο κινητό τηλέφωνο  της νύφης, το οποίο έχει δηλωθεί ως βασικό στοιχείο επικοινωνίας στην φόρμα δήλωσης συμμετοχής, όπως και με email στο αντίστοιχο δηλωθέν email

Η ανακοίνωση – δημοσίευση των νικητών:

Οι νικητές θα ανακοινωθούν και θα δημοσιευθούν στα social media και στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.protaseisgamou.gr

Απονομή δώρων:

Η απονομή των δώρων θα γίνει σε εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της SOPadv, Αναγεννήσεως 19, 1ος όροφος 54627 Θεσσαλονίκη ή σε άλλο χώρο ο οποίος θα ανακοινωθεί νωρίτερα, την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 18:00 μ.μ. με την παρουσία εκπροσώπων των χορηγών και του νομικού συμβούλου της επιχείρησης κ. Παύλου Ι. Καρκάλη. Οι νικητές των δώρων θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό έγγραφο για την τέλεση του γάμου τους (άδεια ή αναγγελία γάμου ή ληξιαρχική πράξη γάμου) μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από τους όρους του διαγωνισμού και με την παραλαβή του δώρου, αποδέχονται ρητά την δημοσίευση των στοιχείων τους, καθώς και φωτογραφιών από την απονομή των δώρων. Κατά την απονομή, σε κάθε νικητή – ζευγάρι – θα απονεμηθεί μια επιστολή με την ανάλυση του δώρου που έχει κερδίσει και θα  πρέπει να παραλάβει το δώρο του ή να ολοκληρώσει την συνεννόηση του με τον χορηγό  για την παραλαβή του δώρου, το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία απονομής, διαφορετικά και μετά την πάροδο του εν λόγω χρόνου θα παραδοθεί στο επιλαχόντα αυτού. Για τα δώρα, τα οποία αφορούν ταξίδια ή διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, θα πρέπει να συμφωνηθούν οι ημερομηνίες με τον χορηγό και τα ξενοδοχεία, με βάση την διαθεσιμότητα τους και απαραίτητα  μέσα στο 2024.

Ο εκάστοτε νικητής – ζευγάρι, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους : (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη στο εύλογο διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των νικητών και (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ή βρεθεί καθυστερημένα μετά την παρέλευση των τριάντα ημερών.

Η διοργανώτρια επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκεια του διαγωνισμού/κλήρωσης, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει τον διαγωνισμό/κλήρωση.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στα πλαίσια της εκάστοτε ενέργειας η Διοργανώτρια επιχείρηση, SOPadv – Κουσουρής Κωνσταντίνος θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα όλων των συμμετεχόντων  Ζευγαριών, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω (Ονόματα, Επώνυμα, Ημερομηνία Γάμου, Τηλέφωνο, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο/email), τα οποία θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του διαγωνισμού/κλήρωσης. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα που αποστέλλουν τα Συμμετέχοντα Ζευγάρια, θα αποθηκεύονται και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του διαγωνισμού/κλήρωσης και παράλληλα η προώθηση των υπηρεσιών της διοργανώτριας επιχείρησης. Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό/κλήρωση, την συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής Φόρμας Δήλωσης Συμμετοχής, την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την έγγραφη δήλωση συμμετοχής του, το συμμετέχον ζευγάρι αποδέχεται εγγράφως όλους τους όρους αυτής και συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, όπως και στην λήψη ενημερωτικών ειδοποιήσεων με Sms και email από την επιχείρηση για την προώθηση των υπηρεσιών της και των συνεργαζόμενων με αυτή επιχειρήσεων, σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού/κλήρωσης.

Το συμμετέχον ζευγάρι μπορεί να απεγραφεί από την υπηρεσία ενημερωτικών ειδοποιήσεων όποτε το κρίνει σκόπιμο και χωρίς να επηρεάζεται η συμμετοχή του στην ετήσια κλήρωση. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των συμμετεχόντων Ζευγαριών θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητος για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν 3 μήνες μετά τη λήξη του Διαγωνισμού/κλήρωσης και την απονομή των δώρων στους μεγάλους νικητές, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η διοργανώτρια επιχείρηση θα λάβει όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων Ζευγαριών στον Διαγωνισμό/κλήρωση, να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια & τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν μεταβιβάζονται ποτέ, σε κανέναν τρίτο και για κανέναν λόγο.

Κάθε Συμμετέχον Ζευγάρι έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τους αφορά, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην Διοργανώτρια επιχείρηση, είτε μέσω τηλεφώνου στο 2310253111, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@sopadv.gr. Υπεύθυνος δε Επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου ορίζεται η Διοργανώτρια επιχείρηση και το κάθε συμμετέχον Ζευγάρι, έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο τηλέφωνο 210.6475628 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο contact@dpa.gr