Από απόσταση

Για να είναι όλοι εκεί -ο καθένας όπως μπορεί. Καθώς συνεχίζουμε τη μάχη μας με την πανδημία του