Ανατρεπτικός και χειμαρρώδης, αλλά παράλληλα εξαιρετικά συγκροτημένος και προσγειωμένος. Ο Βασίλης Καλλίδης είναι ο άνθρωπος των γνήσιων αντιθέσεων,