Τα νυφικά σε δύο κομμάτια δίνουν την ευκαιρία στη σύγχρονη νύφη να αναδείξει το